İSTANBUL GEZİLERİ

İstanbul Gezilerinin Amaçları ;

- Geçmişten günümüze tarih boyunca birçok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmış İstanbul’u, Tarih-Kültür-Medeniyet-Şahsiyet bağlamında bir perspektifle Mimari-Sanatsal-Tarihsel açıdan yerinde tetkiklerle İstanbul’un Derununa Aşina olmak.

Dünyanın gözbebeği İstanbul’u tarih ve kültür içerikli tematik gezilerle tanımak, tanıtmak, gelecek nesillere aktarmak ve  yeni yetişen neslin Tarih, Kültür ve Medeniyetimizin ana hatlarına vakıf bireyler olarak yetişmesini sağlamak.

Yeni neslin tarihten gerekli dersleri çıkarıp, geleceğe daha sağlam adımlarla yürümesini sağlamak.

Tarihi ve Kültürel mirasına sahip çıkan, tarih-kültür alanında donanımlı, tarih şuuruna sahip bireylerin yetişmesi.

İstanbul Tarih-Kültür-Medeniyeti telekkisinin yeni nesilde neşv-ü nema bulması.Galeri